Zaczyn

“ZACZYN (LEAVENING) is an outcome of an artistic residency that in 2016 met 9 Brazilian and Polish artists that joined forces in shared choreographic practice. Following Yanka’s artistic interest, the starting point for movement research became vocabulary and narratives of oberek and samba de pé – Polish and Brazilian non-stylized traditional dances. At first glance totally different, when practiced and researched (also in ethno-choreographic perspective) they revealed a lot in common and inspired the exciting choreographic journey.

While questioning how traditional culture can feed contemporary choreography, the project favors process over final product staging a moment of meeting in shared practice. At the same time LEAVENING investigates and celebrates rooted in dance collectivity as well as ecstatic and transformative dimension of dance.

We meet in the practice. And we practice the meeting.
Repeating the gestures, we delve into the presence.
And transform the future.
We’re leavening.”

Concept: Joanna Leśnierowska
Composition : Janusz Orlik / Joanna Leśnierowska, in collaboration with dancers
Performance: Anderson Danttas, Marcelo Galvao, Paweł Grala, Sinha Guimaraes, Agnieszka Kryst, Janusz Orlik, Katarzyna Sitarz, Neemias Santana, Zofia Tomczyk
Dramaturgy and set: Joanna Leśnierowska
Soundscape: Janusz Orlik
Research support: Maciej Rożalski
Technical realization: Łukasz Kędzierski
Production: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Baobab Productions, Salvdor
Project within Year of Polish Culture in Brazil (2016) with suport of Adam Mickiewicz Institute, culture.pl
Presentation at festival possible thanks to Fundao de cultura de Bahia


//


“ZACZYN jest efektem rezydencji artystycznej łączącej w choreograficznej praktyce 9 polskich i brazylijskich tancerzy. Inspirację dla pracy stanowiły artystyczne gesty Yanki Rudzkiej, stąd punktem wyjścia dla choreograficznych poszukiwań stał się słownik tradycyjnych niestylizowanych tańców obu krajów (polskiego oberka i samby de pé) oraz towarzyszące im narracje. Choć na pierwszy rzut oka tak skrajnie odmienne, praktykowane i analizowane (także w perspektywie etno-choreologicznej) tańce te ujawniają wiele paralel inspirując ekscytującą choreograficzną podróż. Pytając o to, jak kultura tradycyjna może karmić współczesną choreografię, spektakl inscenizuje przede wszystkim spotkanie w tanecznej praktyce zgłębiając i celebrując wspólnotowość oraz ekstatyczny i transformacyjny wymiar tańca.”

Koncepcja: Joanna Leśnierowska
Kompozycja: Janusz Orlik / Joanna Leśnierowska, in collaboration with dancers
Wykonanie: Anderson Danttas, Marcelo Galvao, Paweł Grala, Sinha Guimaraes, Agnieszka Kryst, Janusz Orlik, Katarzyna Sitarz, Neemias Santana, Zofia Tomczyk
Dramaturgia i światło: Joanna Leśnierowska
Pejzaż dźwiękowy: Janusz Orlik
Wsparcie badawcze: Maciej Rożalski
Realizacja Techniczna: Łukasz Kędzierski
Produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Baobab Productions, Salvdor
Projekt zrealizowany w ramach Roku kultury polskiej w Brazylii (2016) dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza , culture.pl
Prezentacje w ramach Festiwalu Malta możliwe dzięki wsparciu Fundao de cultura de Bahia
Close Menu