Bataille and the dawn of new days

Can a journey to the impossible really happen?

Six dancers in the poignant world of Georges Bataille, a French writer, philosopher and critic of contemporary culture, one of the few thinkers of the past century who had the courage to ask uncompromising and unconditional questions about the sense and form of human existence. The philosopher challenges us, and takes us to a place where “all turbulent emotions merge into one”. His paradoxical philosophy points towards dance with a silent gesture. As we dance, we discover terror and new spaces concealed within its depth. As we dance, we jump into emptiness and discover laughter. As we dance, we plunge into the dark riddle of erotism until we come across “the world of the festive, of kings and gods”. Dance becomes a test of sovereignty by expressing, both materially and intangibly, the uniquely dramatic nature of Bataille’s thoughts and his key question: Can we become alive again?

Choreography: Anna Godowska
Script and direction: Sławek Krawczyński
Performance: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Natalia Dinges, Paweł Grala, Bartosz Ostrowski, Łukasz Przytarski, Zofia Tomczyk
Music: Peter Łyczkowski
Duration: 75 minutes
Premiere: Stary Browar Nowy Taniec / Poznań, Poland
Production: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Coproduction: Body/Mind Foundation, 20th International Dance Theatres Festival, Centre for Culture in Lublin
Project’s partner is Ania Kuczyńska brand
The project was created under a grant from the Ministry of Culture and National Heritage
Photo: Maciej Zakrzewski


//


“Jako jeden z niewielu myślicieli minionego stulecia, Bataille miał odwagę tak bezkompromisowo i bezwzględnie zapytać o sens i kształt ludzkiego istnienia. Jego rebelianckie idee uderzały w nowożytną kulturę zbudowaną wokół systemu pracy, która – jak twierdził – wyprowadziła człowieka na jałowe terytoria. Drogę, na miarę pełni ludzkiego losu, widział w akcie transgresji, który nakazywał porzucić bezpieczne granice i podążać ku nieznanemu. Poprzez ten akt miał się, lub przynajmniej mógłby się wyłonić nowy człowiek. Jako suweren własnej egzystencji. Zdobywca autentyczności. A może po prostu ‘śmieszek i tancerz’, jak nazywa człowieka w „Części przeklętej”.
Bataille rzuca nam wyzwanie. Prowadzi nas do miejsca, gdzie „wszystkie gwałtowne uczucia zlewają się w jedno”. Jego paradoksalna filozofia milczącym gestem wskazuje na taniec. Tańcząc odkrywamy grozę i ukryte w głębi nowe przestrzenie. Tańcząc, skaczemy w pustkę i odnajdujemy śmiech. Tańcząc zanurzamy się w mrocznej łamigłówce erotyzmu, aż wreszcie natrafiamy na „świat święta, królów i bogów”. Taniec staje się próbą suwerenności, wyrażając namacalnie i bez słów niezwykły dramatyzm myśli Bataille’a z jego głównym pytaniem: czy możemy stać się na nowo?”


Choreografia: Anna Godowska
Reżyseria: Sławomir Krawczyński
Wykonanie: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Natalia Dinges, Paweł Grala, Bartosz Ostrowski, Łukasz Przytarski, Zofia Tomczyk
Muzyka: Peter Łyczkowski
Czas trwania: 75 minut
Premiera: Stary Browar Nowy Taniec / Poznań, Poland
Produkcja: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
Koprodukcja: Fundacja Ciało/Umysł, XX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie
Partner projektu: Ania Kuczyńska brand
Projekt powstał przy wsparciu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdjęcia: Maciej Zakrzewski

Close Menu