Movement / Sound / Impro / Jams

Regular event dedicated to open improvisation organized in collaboration with Dansverkstæðið in Reykjavik, Iceland. Up until now there’ve been 14 editions of the event.

Photo: Maciej Zakrzewski at Iceland University of the Arts in Reykjavik


//


Comiesięczne spotkania otwartej improwizacji dla każdej osoby, organizowane we współpracy z Dansverkstæðið oraz Iceland University of the Arts w Reykjaviku na Islandii. W 2019 roku odbyło się 14 edycji tego wydarzenia.

Zdjęcia: Maciej Zakrzewski w studio Islandzkiego Uniwersytetu Artystycznego w Rejkiawiku

photo: Maciej Zakrzewski

Close Menu