Cykla Spotkań Improwizowanych Kinestrefy

Monthly open meetings focused on movement and music improvisation in Poznań, Poland (2015 – 2020).

Since 2015, regular dance jams have been organized mainly in cooperation with Centrum Amarant. The event has also been held so far thanks to the hospitality of the Zamek Culture Center (Studio Teatralne Próby). Since 2018 the event has been organized thanks to Art Station Foundation by Grażyna Kulczyk at Studio Słodownia +3 in Poznań.

Photo: Maciej Zakrzewski at Studio Słodownia +3


//


Comiesięczne spotkania improwizacji ruchowo-muzycznej w Poznaniu w latach 2015 – 2020.

Początkowo głównie organizowane we współpracy z Centrum Amarant. Do tej pory wydarzenie odbywało się również dzięki gościnności Centrum Kultury Zamek (Studio Teatralne Próby). Od 2018 wydarzenie organizowane było wsparciu Art Stations Foundation Grażyna Kulczyk programu Stary Browar Nowy Taniec w Studio Słodownia +3 w Poznaniu.

Zdjęcia: Maciej Zakrzewski w przestrzeni Studio Słodownia +3

Close Menu