Syrenada / Sirenade


“Much more interesting, ironic approach to the subject was shown by Zofia Tomczyk and Krystyna Szydłowska at work under the great title Sirenade. The performance is a bit clownery, however very funny and intelligent and conducted consistently to the very end.” Aleksandra Spilkowska for the portal: teatralia.com.pl

Concept, performance: Krystyna Lama Szydłowska, Zofia Tomczyk
Music: Julian Kulczyński
Duration: 10 minutes
Premiere: Rozbark Dance Theatre / Bytom, Poland (2015)

In the beginning of the collaboration, the duo was created to perform it on stage. In 2016 we made a film version of the Sirenade.

Video: Paweł Czarkowski (MovLab)
Premiere: InShadow Festival / Lisbon, Portugal (2016)
Link to the video: https://vimeo.com/160363222


//


“O wiele ciekawsze, ironiczne podejście do swojego tematu wykazały Zofia Tomczyk i Krystyna Szydłowska w pracy pod świetnym tytułem Syrenada. Spektakl to w rezultacie w pewnym stopniu błazenada, ale bardzo zabawna i inteligentna oraz poprowadzona konsekwentnie do samego końca.” Aleksandra Spilkowska dla portatu teatralia.com.pl

Koncepcja, wykonanie: Krystyna Lama Szydłowska, Zofia Tomczyk
Muzyka: Julian Kulczyński
Czas trwania: 10 min
Premiera: Rozbark Dance Theatre / Bytom, Polska (2015)

Początkowo duet stworzony został do prezentacji na scenie.
W 2016 roku przy współpracy z Pawłem Czarkowskim, stworzona została filmowa wersja Syrenady.

Wideo: Paweł Czarkowski (MovLab)
Premier wideo: InShadow Festival / Lizbona, Portugalia (2016)
Link do wideo: https://vimeo.com/160363222

 

 

Close Menu