It’s already there

It’s already there – is a listening practice framed into a performance. It takes us into subtleties, tremors, micro-gestures, tiny noises, silence, shifts and stillness.

Concept, performance, music, lights: Zofia Tomczyk
Mentorship: Bonnie Buckner
​Thanks for Artistic Advice: Michikazu Matsune, Satu Herrala, Alexander Roberts, Kate McIntosh, Steinunn Ketilsdóttir
Duration: 40 minutes
Premiere: Celestial Bodies Festival / Reykjavik, Iceland
Photo: Maciej Zakrzewski


//


It’s already there – to praktyka słuchania. Wprowadza w subtelności, drżenie, mikrogesty, ciche odgłosy, ruch i bezruch.

Koncepcja, wykonanie, muzyka, światła: Zofia Tomczyk
Mentorka: Bonnie Buckner
Konsultacje: Michikazu Matsune, Satu Herrala, Alexander Roberts, Kate McIntosh, Steinunn Ketilsdóttir
Czas trwania: 40 minut
Premiera: Celestial Bodies Festival / Reykjavik, Islandia
Zdjęcia: Maciej Zakrzewski

Close Menu