3×20

“3×20” is a structured improvisation performance with active participation of the audience. It is an answer to a questions, how to invite the viewer into active action and how to create space for the audience to become more open to new experiences of transition from the observation zone to the participation zone.

Concept: Aleksandra Bożek – Muszyńska, Zofia Tomczyk
Artists, who took part in the project so far: Marysia Stokłosa, Anna Piotrowska, Aga Nowacka (light), Ania Kamińska, Klaudia Korzeniowska, Grzegorz Kuciak, Michał Śniegu Strugarek, Krystyna Lama Szydłowska, Józef Buchnajzer (sound), Filip Martyniec (sound), Katarzyna Rona, Dorota Michalak, Agnieszka Janicka, Jakub Dykiert (sound), Natalia Oniśk, Katarzyna Stefanowicz, Iwo Borkowicz (sound), Paweł Grala, Natalia Dinges, Bartosz Ostrowski, Joanna Jaworska-Maciaszek oraz Mufmi: Dorota Dunder, Ilona Przeciszewska-Zamojska, Agata Smolich, Aleksandra Wierzbicka.
Duration: 60 minutes
Premiere: Centrum Sztuki Tańca, Warsaw 2019
Photo: Maciej Zakrzewski


//


3×20 to spotkanie improwizowane z aktywnym udziałem publiczności. Spektakl jest odpowiedzią na pytania, w jaki sposób włączyć widza w aktywne działanie oraz jak wykreować przestrzeń do tego, by mógł otworzyć się na nowe doświadczenie i przejść ze strefy obserwacji w strefę partycypacji.

Koncepcja: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Zofia Tomczyk
Artyści_stki: Maria Stokłosa, Anna Piotrowska, Agnieszka Nowacka (światło), Joanna Sokołowska (głos), Ania Kamińska, Klaudia Korzeniowska, Grzegorz Kuciak, Michał Strugarek, Krystyna Lama Szydłowska, Józef Buchnajzer (dźwięk), Filip Martyniec (dźwięk), Katarzyna Rona, Dorota Michalak, Agnieszka Janicka, Jakub Dykiert (dźwięk), Natalia Oniśk, Katarzyna Stefanowicz, Iwo Borkowicz (dźwięk), Paweł Grala, Natalia Dinges, Bartosz Ostrowski, Joanna Jaworska-Maciaszek oraz Mufmi: Dorota Dunder, Ilona Przeciszewska-Zamojska, Agata Smolich, Aleksandra Wierzbicka
Czas trwania: 60 minut
Premiera: Centrum Sztuki Tańca, Warszawa
Zdjęcia: Maciej Zakrzewski
Close Menu